ดำเนินการขยับตัวกั้นถนน (Barrier) เข้ามาชิดกับพื้นที่ทำงานเพิ่มขึ้น และได้ดำเนินการเปลี่ยนแผงผ้าใบบนถนนแจ้งวัฒนะ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการขยับตัวกั้นถนน (Barrier) เข้ามาชิดกับพื้นที่ทำงานเพิ่มขึ้น และได้ดำเนินการเปลี่ยนแผงผ้าใบบนถนนแจ้งวัฒนะกันแล้วนะคะ

 

Scroll Up