ประกาศขยายตัวกั้นถนน (Barrier) เพื่อปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา จากธนาคารไทยพาณิชย์ – ร้านขายยางเกรียงกลการ

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องขยายตัวกั้นถนน (Barrier) เพื่อปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า ตลอด 24 ชั่วโมง จาก บริเวณธนาคารไทยพาณิชย์ ถึง บริเวณร้านขายยางเกรียงกลการ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการดำเนินงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ทางโครงการฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

Scroll Up