ปิดช่องจราจรชั่วคราว ช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 (นับจากเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก บริเวณซอยรามอินทรา 57 ถึง ซอยรามอินทรา 59

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 22.00 – 04.00 น. ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจรชั่วคราว ช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 (นับจากเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก บริเวณซอยรามอินทรา 57 ถึง ซอยรามอินทรา 59 เพื่อดำเนินงานตัดบรรจบท่อประปาและตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องขยายตัวกั้นถนน (Barrier) เพื่อดำเนินการปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ บนถนนรามอินทรา บริเวณซอยรามอินทรา 67/1 ถึง ซอยรามอินทรา 42/1 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

ทั้งนี้ฝากผู้ใช้ทางชะลอความเร็วก่อนถึงพื้นที่ดำเนินงานปิดช่องจราจรด้วยนะคะ

Scroll Up