ปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนติวานนท์ บริเวณแยกสนามบินน้ำ ถึง ซอยติวานนท์ 44

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนติวานนท์ บริเวณแยกสนามบินน้ำ ถึง ซอยติวานนท์ 44 โดยระยะแรก จะดำเนินการวางตัวกั้นถนน (Barrier) ฝั่งขาเข้า บริเวณซอยติวานนท์ 44 ถึง แยกสนามบินน้ำ และ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 จะเริ่มดำเนินการวางตัวกั้นถนน (Barrier) ฝั่งขาออก บริเวณแยกสนามบินน้ำ ถึง ซอยติวานนท์ 44 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

Scroll Up