ปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนติวานนท์ บริเวณ บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด ถึง ซอยติวานนท์ 43

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนติวานนท์ บริเวณ บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด ถึง ซอยติวานนท์ 43 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ โดยระยะแรก จะเริ่มดำเนินการปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าแยกแคราย บริเวณซอยติวานนท์ 43 ถึง บริเวณ บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด

Scroll Up