ปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 1 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องขยายตัวกั้นถนน (Barrier) เพื่อปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณตลาดปั้นทอง ถึง บริเวณการเคหะแห่งชาติ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

Scroll Up