ปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก จาก บริเวณซอยสีหบุรานุกิจ 7 ย้อนกลับมาที่ ซอยสีหบุรานุกิจ 5

วันที่ 4 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องขยายตัวกั้นถนน (Barrier) เพื่อปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก จาก บริเวณซอยสีหบุรานุกิจ 7 ย้อนกลับมาที่ ซอยสีหบุรานุกิจ 5 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

Scroll Up