ปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนติวานนท์ บริเวณซอยติวานนท์ 38 ถึง ซอยติวานนท์ 42

วันที่ 12 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนติวานนท์ บริเวณซอยติวานนท์ 38 ถึง ซอยติวานนท์ 42 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

Scroll Up