ปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนติวานนท์ ตั้งแต่บริเวณซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 4 ถึง ซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 6

จากที่ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนติวานนท์ บริเวณซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 4 ถึง ซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 6 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

ทางโครงการฯ จะเข้าพื้นที่แล้ว วันที่ 18 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนติวานนท์ ตั้งแต่บริเวณซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 4 ถึง ซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 6 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

Scroll Up