ปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 1 ถึง ซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 5

ทางโครงการได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การปิดช่องจราจร บริเวณซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 1 ถึง ซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 5 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

ทางโครงการฯ จะดำเนินการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ วันที่ 27 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ทางโครงการฯ จะดำเนินการปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 1 ถึง ซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 5 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

Scroll Up