ปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาออก มุ่งหน้าปากเกร็ด จาก บริเวณ บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด ย้อนกลับมา บริเวณซอยติวานนท์ 39

วันที่ 27 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องขยายตัวกั้นถนน (Barrier) เพื่อปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาออก มุ่งหน้าปากเกร็ด จาก บริเวณ บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด ย้อนกลับมา บริเวณซอยติวานนท์ 39 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

Scroll Up