ปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 18 ถึง บริเวณ บริษัท ออด๊าซ อินดัสทรี จำกัด

หลังจากที่ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการทดลองปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาออก บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 18 ถึง บริเวณ บริษัท ออด๊าซ อินดัสทรี จำกัด เพื่อศึกษาผลกระทบด้านการจราจร

บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 18 ถึง บริเวณ บริษัท ออด๊าซ อินดัสทรี จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ และดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

Scroll Up