ปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก บริเวณโรงเรียนกรมชลประทานสงเคราะห์ ถึง บริเวณแยกกรมชลประทาน

เพื่อลดผลกระทบการจราจร ทางโครงการฯ ร่วมกับสถานีตำรวจท้องที่ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก บริเวณโรงเรียนกรมชลประทานสงเคราะห์ ถึง บริเวณแยกกรมชลประทาน จากเดิม วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เป็น วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ทั้งนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ

Scroll Up