ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 (นับจากเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก บริเวณซอยรามอินทรา 57 และ ซอยรามอินทรา 59

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เพื่อลดผลกระทบการจราจร ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 (นับจากเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก บริเวณซอยรามอินทรา 57 และ ซอยรามอินทรา 59 โดยให้ผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและขาออก เบี่ยงใช้ช่องจราจรทางซ้าย (ชิดทางเท้า) 1 ช่องทาง เพื่อดำเนินงานตัดบรรจบท่อประปา

Scroll Up