เลื่อนการปิดช่องจราจรชั่วคราว ช่องที่ 2 (นับจากเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก บนถนนรามอินทรา บริเวณซอยรามอินทรา 40 (นวลจันทร์) ถึง ซอยรามอินทรา 44

เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการปิดช่องจราจรชั่วคราว ช่องที่ 2 (นับจากเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก บนถนนรามอินทรา บริเวณซอยรามอินทรา 40 (นวลจันทร์) ถึง ซอยรามอินทรา 44 เพื่อดำเนินงานตัดบรรจบท่อประปา จากเดิมวันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 04.00 น. เป็น วันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 04.00 น.

Scroll Up