เลื่อนการปิดช่องจราจร ช่องที่ 2 (นับจากเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ บริเวณ บริษัท ไทยอิเล็กทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถึง บริเวณสถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 8

เพื่อลดผลกระทบการจราจร ทางโครงการฯ ร่วมกับสถานีตำรวจท้องที่มีความจำเป็นต้องเลื่อนการปิดช่องจราจร ช่องที่ 2 (นับจากเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ บริเวณ บริษัท ไทยอิเล็กทริคซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถึง บริเวณสถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 8 จากเดิม วันที่ 14 กันยายน 2561 เป็น วันที่ 17 กันยายน 2561

Scroll Up