เลื่อนการปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนติวานนท์ บริเวณซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 1 ถึง ซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 5

เพื่อลดผลกระทบการจราจร ทางโครงการฯ ร่วมกับสถานีตำรวจท้องที่ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนติวานนท์ บริเวณซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 1 ถึง ซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 5 จากเดิม วันที่ 5 กันยายน 2561 เป็น วันที่ 10 กันยายน 2561 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ

Scroll Up