เลื่อนการปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก 2 จุด

เพื่อลดผลกระทบการจราจร ทางโครงการฯ ร่วมกับสถานีตำรวจท้องที่ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและขาออก 2 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ถึง บริเวณซอยติวานนท์ 36 จากเดิม วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็น วันที่ 6 สิงหาคม 2561

จุดที่ 2 บริเวณแยกสนามบินน้ำ ถึง ซอยติวานนท์ 44/9 จากเดิม วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็น วันที่ 10 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกกับผู้สัญจรผ่านไปมาด้วยนะคะ และฝากผู้ใช้เส้นทางบนถนนติวานนท์ วางแผนการเดินทางด้วยนะคะ