เลื่อนการปิดช่องจราจร ช่องที่ 2 ฝั่งขาเข้า บนถนนรามอินทรา บริเวณ บริษัท ไทยอิเล็กทริกซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถึง บริเวณสถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 8

เพื่อลดผลกระทบการจราจร ทางโครงการฯ ร่วมกับสถานีตำรวจท้องที่ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการปิดช่องจราจร ช่องที่ 2 ฝั่งขาเข้า บนถนนรามอินทรา บริเวณ บริษัท ไทยอิเล็กทริกซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถึง บริเวณสถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 8 เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค จากเดิม วันที่ 17 กันยายน 2561 เป็น วันที่ 19 กันยายน 2561

Scroll Up