แจ้งข่าวปิดช่องจราจรชั่วคราว ช่องที่ 2 ฝั่งขาเข้า ถนนรามอินทรา วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 04.00 น.

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 22.00 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 04.00 น. ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจรชั่วคราว ช่องที่ 2 (นับจากเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า ถนนรามอินทรา เพื่อดำเนินงานตัดบรรจบท่อประปา ตั้งแต่บริเวณ บริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถึง บริเวณสะพานลอยคนข้ามห้างสรรพสินค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้มีน้ำบนผิวจราจร ขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดชะลอความเร็วและขับรถด้วยความระมัดระวัง

Scroll Up