แจ้งปิดทางจราจรบริเวณถนนสีหบุรานุกิจ 7 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

วันที่ 7 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องขยายตัวกั้นถนน (Barrier) เพื่อปิดช่องจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ตลอด 24 ชั่วโมง บนถนนสีหบุรานุกิจ จาก บริเวณซอยสีหบุรานุกิจ 11 ถึง บริเวณซอยสีหบุรานุกิจ 15 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ทั้งนี้ประชาชนผู้ ใช้เส้นทางบนถนนสีหบุรานุกิจ ทั้งขาเข้าและขาออก โปรดชะลอความเร็วและขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

Scroll Up