แจ้งปิดเบี่ยงช่องทางจราจรชั่วคราวบนถนนแจ้งวัฒนะ วันที่ 30-31 พ.ค. 62

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 22.00 น. ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 04.00 น. ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจรชั่วคราว 1 ช่องทางขวา (ชิดแนวแบริเออร์) ฝั่งขาออก มุ่งหน้าปากเกร็ด ตั้งแต่บริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามแยกศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถึง บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองประปา เพื่อดำเนินงานตัดบรรจบท่อประปา 

การดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้มีน้ำบนผิวจราจร ขอให้ผู้ใช้เส้นทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังและชะลอความเร็วก่อนถึงพื้นที่ปิดเบี่ยงจราจร

 

Scroll Up