แจ้งยกเลิกยกเลิกจุดกลับรถชั่วคราว บริเวณศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย (ศรภ.)

ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องยกเลิกจุดกลับรถชั่วคราว บริเวณศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย (ศรภ.) เริ่ม 15 ธันวาคม 2561ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ทั้งนี้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ ให้ใช้จุดกลับรถบริเวณแยกลาดปลาเค้าทดแทน

Scroll Up