ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทางบน ถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณทางเข้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ ถึง บริเวณก่อนถึงซอยแจ้งวัฒนะ 14 และ ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทางบนสระพานข้ามคลองประปา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เพื่อดำเนินงานติดตั้งชิ้นงานและคานคอนกรีตสำเร็จรูป วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2563 22.00 – 04.00 น.

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทางบน ถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณทางเข้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ ถึง บริเวณก่อนถึงซอยแจ้งวัฒนะ 14 และ ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทางบนสระพานข้ามคลองประปา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เพื่อดำเนินงานติดตั้งชิ้นงานและคานคอนกรีตสำเร็จรูป สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2563 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทางบนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกบริเวณทางเข้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ ถึง บริเวณก่อนถึงซอยแจ้งวัฒนะ 14 และ ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทางบนสระพานข้ามคลองประปา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เพื่อดำเนินงานติดตั้งชิ้นงานและคานคอนกรีตสำหร็จรูป สำหรับก่อสร้างโครงการฯ วันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2563 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

 

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าปากเกร็ด ตั้งแต่บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 11 ถึง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 13 และปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 1 ช่องทางซ้าย (ชิดแนวสะพาน) บนสะพานข้ามแยกศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้าปากเกร็ด ให้เบี่ยงใช้ช่องจราจร 1 ช่องทางขวา บนสะพานข้ามแยกศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ทดแทน และผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 11 ถึง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 15 ให้ใช้ ทางเข้า – ออก บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 11 ทดแทน

 

 

 

 

วันที่ 2 – 16 ตุลาคม 2563 ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทางบนสะพานข้ามคลองประปา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก

 

– เวลา 22.00 – 01.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ บนสะพานข้ามแยกคลองประปา และ ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ฝั่งขาเข้า บริเวณทางเข้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ ถึง บริเวณก่อนถึงซอยแจ้งวัฒนะ 14 โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ เบี่ยงใช้ช่องจราจรพื้นราบ 2 ช่องทางและเบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาออก 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) สำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้าปากเกร็ด เบี่ยงใช้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางเข้า – ออก ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

 

– เวลา 01.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ฝั่งขาออก มุ่งหน้าปากเกร็ด ตั้งแต่บริเวณถัดจากซอยแจ้งวัฒนะ 15/1 ถึง บริเวณตรงข้ามทางเข้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ และ ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ฝั่งขาออก บนสะพานข้ามแยกคลองประปา โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้าปากเกร็ด เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และเบี่ยงใช้ช่องจราจรพื้นราบ 2 ช่องทาง สำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ เบี่ยงใช้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทั้งนี้ ผู้ใช้ ทางเข้า – ออก บริเวณหมู่บ้านเบเวอลี่ฮิลล์แจ้งวัฒนะ สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

 

ในการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยาง และสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

 

 

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555

 

ติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่

เว็บไซต์: www.mrta-pinkline.com

ไลน์แอด : @mrtpinkline

 

Scroll Up