ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ยกเลิกจุดกลับรถชั่วคราว บนถนนรามอินทรา ถนนสีหบุรานุกิจ ถนนเสรีไทย และถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 22.00 – 04.00 น. (เฉพาะวันที่มีการปฏิบัติงานเท่านั้น) เพื่อดำเนินงานติดตั้งทางเดินฉุกเฉินระหว่างคานทางวิ่ง

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ยกเลิกจุดกลับรถชั่วคราว บนถนนรามอินทรา ถนนสีหบุรานุกิจ ถนนเสรีไทย และถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. (เฉพาะวันที่มีการปฏิบัติงานเท่านั้น) เพื่อดำเนินงานติดตั้งทางเดินฉุกเฉินระหว่างคานทางวิ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

 

​การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ยกเลิกจุดกลับรถชั่วคราว บนถนนรามอินทรา ถนนสีหบุรานุกิจ ถนนเสรีไทย และถนนรามคำแหง เพื่อดำเนินงานติดตั้งทางเดินฉุกเฉินระหว่างคานทางวิ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

จุดที่ 1 ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนรามอินทรา ถนนสีหบุรานุกิจ และถนนเสรีไทย

  1. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) บนถนนสีหบุรานุกิจ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ ตั้งแต่บริเวณถัดจากซอยสีหบุรานุกิจ 4 ถึง บริเวณจุดตัดเข้าสู่ถนนเสรีไทย
  2. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) บนถนนสีหบุรานุกิจ ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี ตั้งแต่บริเวณแยกเมืองมีน ถึง บริเวณตรงข้ามก่อนถึงซอยสีหบุรานุกิจ 4
  3. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) บนถนนเสรีไทย ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าบางกะปิ บริเวณจุดตัดเข้าสู่ถนนเสรีไทย ระยะทางประมาณ 150 – 200 เมตร
  4. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่อง บนสะพานข้ามแยกเมืองมีน ฝั่งมุ่งหน้าเสรีไทย ครั้งละ 15 นาที ในช่วงเวลา 01.00 – 01.30 น. และ เวลา 02.30 – 03.00 น.
  5. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) บนถนนเสรีไทย ฝั่งขาออก มุ่งหน้าสุวินทวงศ์ บริเวณก่อนเชื่อมต่อถนนรามอินทรา ระยะทางประมาณ 150 – 200 เมตร
  6. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 1 ช่องทางซ้าย (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ บริเวณแยกเมืองมีน ถึง บริเวณตรงข้ามโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

 

 

จุดที่ 2 ปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่

– ปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ ตั้งแต่บริเวณแยกเมืองมีน (ฝั่งถนนรามอินทราและทางเลี้ยวจากถนนเสรีไทยเข้าสู่ถนนรามอินทรา) ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 88 ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางบนถนนสีหบุรานุกิจฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ ให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกเมืองมีน เข้าสู่ถนนสุวินทวงศ์ และกลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา เพื่อขึ้นสะพานข้ามแยกเมืองมีน เข้าสู่ถนนรามอินทรา ทดแทน และผู้ที่ต้องการเข้า – ออก บริเวณซอยรามอินทรา 88 สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

 

จุดที่ 3 ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวและยกเลิกจุดกลับรถชั่วคราว บนถนนสีหบุรานุกิจ ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี

– ปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนสีหบุรานุกิจ ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี ตั้งแต่บริเวณถัดจากซอยสีหบุรานุกิจ 15 ถึง บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองสามวา ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 1 ช่องทางซ้าย (ชิดแนวสะพาน) ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี ตั้งแต่บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองสามวา ถึง บริเวณก่อนถึงกลางสะพานข้ามคลองสามวา และยกเลิกจุดกลับรถชั่วคราว บริเวณใต้สะพานข้ามคลองสามวา ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางฝั่งขาออกที่ต้องการกลับรถ ให้ขึ้นสะพานข้ามคลองสามวา เลี้ยวซ้าย ตรงไปเพื่อกลับรถ บริเวณแยกร่มเกล้า – สุวินทวงศ์ และกลับรถบริเวณแยกร่มเกล้า และผู้ใช้ทางฝั่งขาออกที่ต้องการเข้าสู่ถนนรามอินทรา ให้ขึ้นสะพานข้ามคลองสามวา เลี้ยวซ้ายและตรงไป เพื่อออกสู่ถนนสุวินทวงศ์ ทดแทน

 

 

จุดที่ 4 ยกเลิกจุดกลับรถชั่วคราว บนถนนรามคำแหง และปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าบางกะปิ

– ยกเลิกจุดกลับรถชั่วคราว บนถนนรามคำแหง บริเวณใต้สะพานข้ามคลองสองต้นนุ่น และปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) บนถนนรามคำแหง ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าบางกะปิ บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองสองต้นนุ่น ถึง บริเวณคลองสองต้นนุ่น ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการเข้าซอยรามคำแหง 192 ให้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยประดับ ทดแทน และผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยรามคำแหง 209 สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

ในการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

 

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555

 

ติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่

เว็บไซต์ : www.mrta-pinkline.com

และไลน์แอด : @mrtpinkline

 

Scroll Up