ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ถนนติวานนท์และถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณซอยติวานนท์ 11 ถึง บริเวณสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานี

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ถนนติวานนท์และถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณซอยติวานนท์ 11 ถึง บริเวณสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนติวานนท์และถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีโครงการฯ วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ถนนติวานนท์ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าปากเกร็ด

 

 

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนติวานนท์ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าปากเกร็ด ตั้งแต่บริเวณซอยติวานนท์ 11 ถึง บริเวณตรงข้ามซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 6 โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้าปากเกร็ด เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าแคราย เบี่ยงใช้ช่องจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยที่อยู่ในพื้นที่ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน และผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยต่างๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และเฉพาะวันคู่ (ตั้งแต่วันที่ 2 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 22.00 – 01.00 น. / วันที่ 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.00 – 04.00 น. บริเวณซอยติวานนท์ 11 ถึง บริเวณห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาแคราย

จุดที่ 2 เฉพาะวันคี่ (ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 22.00 – 01.00 น. / วันที่ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.00 – 04.00 น. บริเวณตรงข้ามซอยติวานนท์ 38 ถึง บริเวณซอยติวานนท์ 31

จุดที่ 3 เฉพาะวันคู่ (ตั้งแต่วันที่ 2 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 22.00 – 04.00 น. บริเวณถัดจากซอยติวานนท์ 45 ถึง บริเวณคลองบางตลาด

จุดที่ 4 เฉพาะวันคี่ (ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 22.00 – 04.00 น. / วันที่ 10, 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.00 – 01.00 น. บริเวณกรมชลประทาน ถึง บริเวณตรงข้ามซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 6 ถนนติวานนท์ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าแคราย

 

 

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนติวานนท์ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าแคราย ตั้งแต่บริเวณซอยติวานนท์ 20 ถึง บริเวณตรงข้ามกรมชลประทาน โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าแคราย เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาออก 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้าปากเกร็ด เบี่ยงใช้ช่องจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยที่อยู่ในพื้นที่ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน และผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และเฉพาะวันคู่ (ตั้งแต่วันที่ 2 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 01.00 – 04.00 น. / วันที่ 5, 9, 13, 21, 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.00 – 04.00 น. บริเวณซอยติวานนท์ 20 ถึง บริเวณสถาบันโรคทรวงอก

จุดที่ 2 เฉพาะวันคี่ (ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 01.00 – 04.00 น. / วันที่ 2, 6,10, 14, 18, 22, 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.00 – 04.00 น. บริเวณตรงข้ามซอยติวานนท์ 31 ถึง บริเวณซอยติวานนท์ 38

จุดที่ 3 เฉพาะวันคี่ (ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 22.00 – 04.00 น. บริเวณถัดจากซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 2 ถึง บริเวณก่อนถึงซอยติวานนท์ 54

จุดที่ 4 เฉพาะวันคู่ (ตั้งแต่วันที่ 2 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 22.00 – 04.00 น. / วันที่ 10, 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 01.00 – 04.00 น. บริเวณซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 6 ถึง บริเวณตรงข้ามกรมชลประทานถนนแจ้งวัฒนะ

 

 

วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ตั้งแต่บริเวณถัดจากซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 11/2 ถึง บริเวณสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ โดยให้ผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งตรงข้าม 1 ช่องทางขวา (ขิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยที่อยู่ในพื้นที่ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน และผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยการดำเนินงานสลับการปิดเบี่ยงจราจรในแต่ละวัน รายละเอียดดังนี้

 

 

โซนที่ 1 วันที่ 1 – 2, 4 – 5, 7 กุมภาพันธ์ 2565 และเฉพาะวันคู่ (ตั้งแต่วันที่ 12 – 28 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 22.00 – 04.00 น. / วันที่ 3, 6, 10, 18 – 19, 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.00 – 01.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ บริเวณถัดจากซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 11/2 ถึง บริเวณก่อนถึงแยกเลี่ยงเมืองปากเกร็ด และ วันที่ 3, 6, 10, 18 – 19, 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 01.00 – 04.00 น. / วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 และเฉพาะวันคี่ (ตั้งแต่วันที่ 9 – 25 กมุภาพันธ์ 2565 เวลา 22.00 – 04.00 น.ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ฝั่งขาออก มุ่งหน้าปากเกร็ด ตั้งแต่บริเวณถัดจากแยกเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ถึง บริเวณถัดจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาแจ้งวัฒนะ

 

 

โซนที่ 2 วันที่ 5, 7 – 8, 10, 13, 15 – 17, 20, 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ บริเวณก่อนถึงสำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง ถึง บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ วันที่ 4, 12, 14, 25, 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ฝั่งขาออก มุ่งหน้าปากเกร็ด บริเวณก่อนถึงแม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ ถึง บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 38

 

 

โซนที่ 3 วันที่ 4, 8, 10, 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.00 – 04.00 น. / วันที่ 6, 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.00 – 01.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ บริเวณทางเข้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ ถึง บริเวณก่อนถึงซอยแจ้งวัฒนะ 14 และปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนสะพานข้ามคลองประปา ฝั่งขาเข้า โดยให้ผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้า เบี่ยงใช้ช่องจราจรพื้นราบ 2 ช่องทาง ทดแทน และ วันที่ 1 – 3, 5, 7, 11 – 14, 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.00 – 04.00 น. / วันที่ 6, 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 01.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ฝั่งขาออก มุ่งหน้าปากเกร็ด บริเวณถัดจากซอยแจ้งวัฒนะ 15/1 ถึง บริเวณตรงข้ามทางเข้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ และปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนสะพานข้ามคลองประปา ฝั่งขาออก โดยให้ผู้ใช้ทางฝั่งขาออก เบี่ยงใช้ช่องจราจรพื้นราบ 2 ช่องทาง ทดแทน

 

 

โซนที่ 4 วันที่ 1 – 3, 5 – 8, 10, 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.00 – 04.00 น. / วันที่ 4, 9, 18 – 19, 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.00 – 01.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ บริเวณอาคารศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ ถึง บริเวณสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ และวันที่ 4, 9, 18 – 19, 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 01.00 – 04.00 น. / วันที่ 11 – 17, 25, 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ฝั่งขาออก มุ่งหน้าปากเกร็ด บริเวณตรงข้ามสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ถึง บริเวณ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

 

ในการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

 

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555

 

ติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่

เว็บไซต์ www.mrta-pinkline.com

ไลน์แอด : @mrtpinkline

 

Scroll Up