ปิดเบี่ยงจราจรช่องทางคู่ขนานชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนวิภาวดีรังสิตและถนนกำแพงเพชร 6 บริเวณสะพานข้ามถนนวิภาวดีรังสิต ถึง บริเวณตรงข้ามสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และ บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 ถึง บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2564 เวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินงานติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam)

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรช่องทางคู่ขนานชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนวิภาวดีรังสิตและถนนกำแพงเพชร 6 บริเวณสะพานข้ามถนนวิภาวดีรังสิต ถึง บริเวณตรงข้ามสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และ บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 ถึง บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินงานติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) สำหรับก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

 

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรช่องทางคู่ขนานชั่วคราวทุกช่องทางและปิดเบี่ยงจราจรช่องทางหลักชั่วคราว 1 ช่องทางซ้าย บนถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาออก มุ่งหน้าดอนเมือง ตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามถนนวิภาวดีรังสิต ถึง บริเวณตรงข้ามสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนกำแพงเพชร 6 ฝั่งขาออก มุ่งหน้าถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 ถึง บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต และปิดช่องทางออกปากเกร็ดชั่วคราว เพื่อดำเนินงานติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) สำหรับก่อสร้างโครงการฯ ในวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.

 

ทั้งนี้ ผู้ใช้ถนนกำแพงเพชร 6 ที่ต้องการเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิต ให้ตรงไปและใช้ทางออก บริเวณวัดหลักสี่ ทดแทน ส่วนผู้ใช้ช่องทางหลักที่ต้องการมุ่งหน้าปากเกร็ด ให้ใช้ทางออก บริเวณตรงข้ามสถานีบริการน้ำมัน ปตท. แล้วชิดซ้าย ใช้ทางเบี่ยงเข้าสู่ถนนกำแพงเพชร 6 ทดแทน

 

 

ในการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 30 ข้อ 6 (2) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และได้รับการอนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงาน จากพื้นที่พักชั่วคราว เพื่อออกมาทำงานก่อสร้างในช่วงบริเวณดังกล่าว โดยจะดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน ภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route) ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือทางราชการกำหนด

 

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555

 

ติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่

เว็บไซต์ : www.mrta-pinkline.com

และไลน์แอด : @mrtpinkline

 

 

 

 

Scroll Up