เลื่อนปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก เพื่อดำเนินการติดตั้งคานคอนกรีตสำเร็จรูป จากเดิม วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2562 เป็น วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2562

เลื่อนปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี เพื่อดำเนินการติดตั้งคานคอนกรีตสำเร็จรูป (I – Girder, Double – T, Guideway Beam) จากเดิม วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2562 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เป็น วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2562 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.

 

ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องเลื่อนปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี ตั้งแต่บริเวณซอยรามอินทรา 121 ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 123 โดยให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้า 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าที่ต้องการมุ่งหน้าหลักสี่ ใช้ช่องจราจร 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี)

 

โครงการฯ ขออภัยในความไม่สะดวก