แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทางและปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณซอยรามอินทรา 31 ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 123 วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานี

รฟม.แจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินงานปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทางและปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณซอยรามอินทรา 31 ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 123 วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 เวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ใบปลิวที่ 1. ขยายระยะเวลาการดำเนินงาน ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเวลา 22.00 – 24.00 น.  และ ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เวลา 01.00 – 04.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้ในช่วงเวลา 22.00 – 24.00 น.  ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก

จุดที่ 1 : บริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 31 ถึง บริเวณตลาดปั้นทอง

จุดที่ 2 : บริเวณตรงข้ามซอยรามอินทรา 14 ถึง บริเวณถัดจากสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่

ในช่วงเวลา 01.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก

จุดที่ 3 : บริเวณก่อนถึงซอยรามอินทรา 20 ถึง บริเวณก่อนถึงซอยรามอินทรา 14

จุดที่ 4 : บริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 10 ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 8

      -ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 1 ช่องทาง และผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยที่อยู่ในพื้นที่ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

 

 

ใบปลิวที่ 2. รฟม.ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทาง บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในช่วงเวลา 22.00 – 24.00 น.

จุดที่ 1 : ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณซอยรามอินทรา 57/1 ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 59 ในช่วงเวลา 01.00 – 04.00 น.

จุดที่ 2 : ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บริเวณตรงข้ามซอยรามอินทรา 59 ถึง บริเวณตรงข้ามซอยรามอินทรา 57/1

    -ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 1 ช่องทาง

 

 

ใบปลิวที่ 3. ขยายระยะเวลาการดำเนินงาน ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เวลา 22.00 – 24.00 น. และ ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เวลา 01.00 – 04.00 น. วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565  มีรายละเอียดดังนี้

ในช่วงเวลา 22.00 – 24.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก              

จุดที่ 1 : บริเวณแยกนวลจันทร์ (ซอยรามอินทรา 40) ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 67

จุดที่ 2 : บริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 69 ถึง บริเวณก่อนถึงร้านแสงทวีการไฟฟ้า

จุดที่ 3 : บริเวณถัดจากซอยรามอินทรา 81 ถึง บริเวณหมู่บ้านเสนาพาร์ค ในช่วงเวลา 01.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว 2 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก

จุดที่ 4 : บริเวณซอยรามอินทรา 56 ถึง บริเวณโรงพยาบาลสินแพทย์

จุดที่ 5 : บริเวณตรงข้ามร้านแสงทวีการไฟฟ้า ถึง บริเวณตรงข้ามก่อนถึงซอยรามอินทรา 69

จุดที่ 6 : บริเวณก่อนถึงซอยรามอินทรา 42/1 ถึง บริเวณแยกนวลจันทร์ (ซอยรามอินทรา 40)

     -ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 1 ช่องทาง และผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยที่อยู่ในพื้นที่ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

 

 

ใบปลิวที่ 4. ขยายระยะเวลาการดำเนินงานการปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่ เวลา 22.00 – 24.00 น.

และ ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี เวลา 01.00 – 04.00 น.วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565  มีรายละเอียดดังนี้

ในช่วงเวลา 22.00 – 24.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าหลักสี่

จุดที่ 1 : บริเวณตรงข้ามซอยรามอินทรา 123 ถึง บริเวณตรงข้ามซอยรามอินทรา 121                   

จุดที่ 2 : บริเวณตรงข้ามซอยรามอินทรา 115 ถึง บริเวณตรงข้ามซอยรามอินทรา 113

ในช่วงเวลา 01.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี

จุดที่ 3 : บริเวณซอยรามอินทรา 113 ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 115

จุดที่ 4 : บริเวณซอยรามอินทรา 121 ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 123

   -ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งตรงข้าม 1 ช่องทางขวา (ชิดพื้นที่ปฏิบัติงาน) และผู้ใช้ทางเข้า – ออก บริเวณซอยที่อยู่ในพื้นที่ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

 

ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

 

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2610 4915, 09 8827 5555

ติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่

เว็บไซต์ : www.mrta-pinkline.com

ไลน์แอด : @mrtpinkline

Scroll Up