แจ้งปิดช่องจราจรชั่วคราว 1 ช่องทางขวา (ชิดแนวแบริเออร์) บนถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถึงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกศูนย์ราชการฯ 19 ก.ค. เวลา 22.00 น. – 20 ก.ค. 2562 เวลา 04.00 น.

ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องปิดช่องจราจรชั่วคราว 1 ช่องทางขวา (ชิดแนวแบริเออร์) บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาออก มุ่งหน้าปากเกร็ดตั้งแต่บริเวณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถึง บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อดำเนินงานตัดบรรจบท่อประปา การดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้มีน้ำบนผิวจราจร ขอให้ผู้ใช้เส้นทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังและชะลอความเร็วก่อนถึงจุดปิดเบี่ยง
ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง