แจ้งเลื่อนการยกเลิกจุดกลับรถ บริเวณศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย (ศรภ)

เพื่อลดผลกระทบการจราจร ทางโครงการฯ ร่วมกับสถานีตำรวจท้องที่ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการยกเลิกจุดกลับรถ บริเวณศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย (ศรภ) จากเดิม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เป็น วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2562 ทั้งนี้ผู้ใช้ทางฝั่งขาออก ที่ต้องการกลับรถ เพื่อมุ่งหน้าหลักสี่ ยังสามารถใช้จุดกลับรถบริเวณศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย (ศรภ) ได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

Scroll Up