ปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบและปิดพื้นที่เวนคืน บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี บริเวณซอยรามอินทรา 130/1 หมู่บ้านวิสุทธาวิลล์ ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 130/2 หมู่บ้านเอกบุรี วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายท่อระบายน้ำและก่อสร้างสถานี

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบและปิดพื้นที่เวนคืน บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี บริเวณซอยรามอินทรา 130/1 หมู่บ้านวิสุทธาวิลล์ ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 130/2 หมู่บ้านเอกบุรี วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายท่อระบายน้ำและก่อสร้างสถานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

 

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบ 1 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) และปิดพื้นที่เวนคืน บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี ตั้งแต่บริเวณซอยรามอินทรา 130/1 หมู่บ้านวิสุทธาวิลล์ ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 130/2 หมู่บ้านเอกบุรี ตลอด 24 ชั่วโมง และในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวพื้นราบทุกช่องทาง ตั้งแต่บริเวณซอยรามอินทรา 130/1 หมู่บ้านวิสุทธาวิลล์ ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 130/2 หมู่บ้านเอกบุรี และปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนสะพานนพรัตนราชธานี ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายท่อระบายน้ำและก่อสร้างสถานีโครงการฯ ในวันที่ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 04.00 – 22.00 น. ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี ใช้งานพื้นราบได้ 1 ช่องทางขวา (ชิดแนวสะพาน) บนสะพานนพรัตนราชธานี ใช้งานได้ตามปกติ และในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ให้ผู้ใช้ทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้า บริเวณก่อนถึงสะพานนพรัตนราชธานี แล้วเบี่ยงใช้ฝั่งขาออก บริเวณ Metco ส่วนผู้ที่ต้องการเข้าโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีและบริเวณหมู่บ้านเอกบุรี ออกจากแยกสวนสยาม แล้วเลี้ยวซ้าย ใช้ช่องทางชิดบาทวิถี เพื่อเข้าโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีและหมู่บ้านเอกบุรี ทดแทน

 

 

ในการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลให้การจราจรชะลอตัว ติดขัด และอาจมีเสียงดังรบกวนโดยระหว่างดำเนินงาน จะมีการติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงจุดเบี่ยง ป้ายจราจร กรวยยางและสัญญาณไฟส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง รฟม. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างได้ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 30 ข้อ 6 (2) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 และได้รับการอนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงาน จากพื้นที่พักชั่วคราว เพื่อออกมาทำงานก่อสร้างในช่วงบริเวณดังกล่าว โดยจะดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน ภายใต้การกำกับควบคุม (Sealed Route) ที่กระทรวงสาธารณสุข หรือทางราชการกำหนด

 

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 4915, 09 8827 5555

 

ติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่

เว็บไซต์ : www.mrta-pinkline.com

และไลน์แอด : @mrtpinkline

 

Scroll Up