กิจกรรมการพบปะหารือรายบุคคลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมงานได้ลงสำรวจผลการรับรู้ข้อมูลของโครงการและเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับโรงเรียนในพื้นที่ที่แนวโครงการพาดผ่าน ได้แก่

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

โรงเรียนชลประทานวิทยา

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

 

ซึ่งทางโรงเรียนก็มีการติดตามข่าวสารความคืบหน้าของโครงการมาอย่างต่อเนื่องและพร้อมให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโครงการจะดำเนินการ โดยทางโครงการจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการลงสำรวจฯ มาปรับปรุงแก้ไขร่วมกันในอนาคตค่ะ

Scroll Up