กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา (สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม)

ที่ปรึกษา (PCPK) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา ครั้งที่ 5 “เปิดประสบการณ์ใหม่ กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู” เมื่อวันที่16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสายอักษร (บริเวณใกล้เคียงสถานี PK22) โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือนักเรียน และของที่ระลึกสำหรับกิจกรรม พร้อมทีมวิทยากรจาก PCPK และ NBM เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบรถไฟฟ้า ความแตกต่างของระบบ Light Rail Transit System (LRT) และ Heavy Rail Transit System (HRT) รูปแบบของรถโมโนเรลที่นำมาใช้ในประเทศไทย ข้อดีหรือความเหมาะสมที่เลือกใช้ระบบโมโนเรลกับโครงการฯ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ อาทิ แนวเส้นทางระยะทาง ตาแหน่งสถานี การเชื่อมต่อการเดินทาง ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ตามฐานทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ประกอบร่างโมโนเรล ฐานที่ 2 บอลปริศนาตามหาคาตอบ ฐานที่ 3 ต่อยอด เรารักรถไฟฟ้าสายสีชมพู กิจกรรมกดไลค์แฟนเพจโครงการฯ และกิจกรรมเพิ่มฐานสมาชิกLine@โครงการทั้งนี้ มีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 210 คน และมีคณะครูอาจารย์ร่วมสังเกตการณ์ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือและมีความสนใจในการรับฟังข้อมูลจากวิทยากร การทำกิจกรรมตามฐาน และการตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับโครงการฯ เป็นอย่างดี