กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา ครั้งที่ 4 “เปิดประสบการณ์ใหม่ กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู”

วันที่ 11 กันยายน 2561  ที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา ครั้งที่ 4 “เปิดประสบการณ์ใหม่ กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู” เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนเจริญผลวิทยา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (บริเวญใกล้เคียงสถานี PK15) จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือนักเรียนและของที่ระลึกสำหรับกิจกรรม พร้อมทีมวิทยากรจาก PCPK และ NBM เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ รูปแบบรถไฟฟ้าระบบต่างๆ ในประเทศไทย อีกทั้งชวนน้อง ๆ มาจับกลุ่มร่วมสนุกเล่นเกมตอบคำถามกับกิจกรรมทั้ง 3 ฐานความรู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีชมพู ได้แก่

ฐานที่ 1 ประกอบร่างรถไฟฟ้าโมโนเรล

ฐานที่ 2 บอลปริศนา ตามหาคำตอบ

ฐานที่ 3 ต่อยอด เรารักรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ซึ่งน้องๆ ทุกคนต่างเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละฐานด้วยความสนุกสนานและสามัคคี มีการพูดคุยถามตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลรถไฟฟ้ากับวิทยากรด้วยความสนใจ