กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสำรวจที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561  ผู้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแครายมีนบุรี ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ณ บ้านเลขที่ 16 ซอยรามอินทรา 42/1 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ เพื่อสำรวจที่พักอาศัยที่อยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ดาเนินการก่อสร้างโครงการ จากการลงพื้นที่จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ พบว่าผู้พักอาศัยมีปฏิกิริยาที่ดีต่อโครงการ และให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ของโครงการเป็นอย่างดี อีกทั้งผู้พักอาศัยยินดีให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการสารวจที่พักอาศัยทั้งภายในและภายนอก เพื่อป้องกันการทรุดตัวของที่พักอาศัย