กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการฯ กับ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข” จัดโดยกรุงเทพมหานคร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี และกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามกับโครงการฯ ซึ่งภายในงานมีประชาชนให้ความสนใจเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของโครงการฯ และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเป็นจำนวนมาก

Scroll Up