กิจกรรมประชุมกลุ่ม และแทรกวาระการประชุมผู้นำชุมชน

ในเดือน เมษายน 2561 ทีมงานได้เข้าพบพี่น้องชาวชุมชนย่านเทศบาลนครปากเกร็ด ในการประชุมกลุ่มย่อยโครงการไทยนิยม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี แก่ประชาชนในแนวโครงการ ทั้ง ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 9 ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 5  และชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 8

นอกจากนี้ทีมงานเข้าร่วมแทรกวาระการประชุมของผู้นำชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมการก่อสร้างโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กับผู้นำคณะกรรมการชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งที่ สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด การประชุมกรรมการชุมชนเขตคันนายาว การประชุมคณะกรรมการชุมชนสำนักงานเขตมีนบุรี และการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตบึงกุ่ม

จากการได้เข้าไปร่วมประชุมทำให้ได้ทราบวว่าประชาชนและกลุ่มผู้นำชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อโครงการ พร้อมติดตามข่าวสารความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพร้อมให้ความร่วมมือกับการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และพร้อมให้การสนับสนุนโครงการต่อไปในอนาคต

Scroll Up