กิจกรรมพบปะหารือรายบุคคลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เดือนเมษายน 2561

ในเดือนเมษายน 2561 ทีมงานได้ร่วมพบปะหารือกับผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าของพื้นที่ และผู้ประกอบการในพื้นที่แนวโครงการ เพื่อสำรวจความคิดเห็นและการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ พร้อมสร้างสัมพันธภาพให้เป็นแนวร่วมอันดีกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ได้แก่

  • ร้านก้วงโจวก๋วยเตี๋ยวปลา
  • สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
  • สำนักงานเขตหลักสี่
  • สำนักงานเขตบางเขน
  • สำนักงานเขตบึงกุ่ม
  • สำนักงานเขตคันนายาว
  • สำนักงานเขตมีนบุรี

ผู้บริหารหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ และผู้ประกอบการในพื้นที่ ต่างรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเป็นอย่างดี มีการติดตามข่าวสารความคืบหน้า รวมถึงให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับโครงการ อีกทั้งพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุนทีมงานในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในตลอดระยะเวลาโครงการ

Scroll Up