น้องทันใจพาเพื่อนๆ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปิดประสบการณ์ใหม่ กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ที่ปรึกษา PCPK ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 “เปิดประสบการณ์ใหม่ กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู” เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือนักเรียน ของที่ระลึก สำหรับกิจกรรม พร้อมทีมวิทยากรจาก PCPK และ NBM เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของรถโมโนเรลที่นำมาใช้ในประเทศไทย ข้อดีหรือความเหมาะสมที่เลือกใช้ระบบโมโนเรลกับโครงการฯ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ อาทิ แนวเส้นทาง ระยะทาง ตำแหน่งสถานี การเชื่อมต่อการเดินทาง ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ตามฐานทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ประกอบร่างรถไฟฟ้าโมโนเรล ฐานที่ 2 บอลปริศนา ตามหาคำตอบ ฐานที่ 3 รางอยู่นี่ สถานีอยู่ไหน

สรุปผลการจัดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 200 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และคณะครู ทั้งนี้นักเรียนให้ความร่วมมือและร่วมทำกิจกรรม
ตามฐานเป็นอย่างมาก รวมถึงการรับฟังข้อมูลจากวิทยากร และการร่วมสนุกตอบคาถามต่างๆ เกี่ยวกับโครงการฯ