น้องทันใจลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนปราโมชวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2562 ที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา “เปิดประสบการณ์ใหม่กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู”  โรงเรียนปราโมชวิทยาราม กรุงเทพมหานคร จัดนิทรรศการให้ความรู้แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือนักเรียน ของที่ระลึกสำหรับกิจกรรม พร้อมทีมวิทยากรจาก PCPK และ NBM เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบรถโมโนเรลที่นำมาใช้ในประเทศไทย ข้อดีหรือความเหมาะสมที่เลือกใช้ระบบโมโนเรลกับโครงการฯ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ อาทิ แนวเส้นทาง ระยะทาง ตำแหน่งสถานี การเชื่อต่อการเดินทาง ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ตามฐานทั้งหมด 3 ฐานได้แก่ 1 ฐานประกอบร่างรถไฟฟ้าโมโนเรล ฐานที่ 2 บอลปริศนา ตามหาคำตอบ ฐานที่ 3 รางอยู่นี่ สถานีอยู่ไหน