โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูร่วมสนับสนุนกิจกรรมและการบำเพ็ญประโยชน์

ที่ปรึกษา PCPK ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีสัพันธ์คันนายาวเกมส์ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามศัธยาศัยเขตคันนายาว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดและสนับสนุนน้ำดื่มพร้อมอาหารว่างแก่ผู้ร่วมงาน