โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูจัดกิจกรรม “เปิดประสบการณ์ใหม่ กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู” โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

ที่ปรึกษาPCPK ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เปิดประสบการณ์ใหม่ กับรถไฟฟ้าสายสีชมพู” เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จังหวัดนนทบุรี จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ คู่มือนักเรียน ของที่ระลึกสำหรับกิจกรรม พร้อมทีมวิทยากรจาก PCPK และ NBM เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ รูปแบบของรถโมโนเรลที่นำมาใช้ในประเทศไทย ข้อดีหรือความเหมาะสม ที่เลือกใช้ระบบโมโนเรลกับโครงการฯ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ อาทิ แนวเส้นทาง ระยะทาง ตำแหน่งสถานี การเชื่อมต่อการเดินทาง ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ตามฐานทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ประกอบร่างรถไฟฟ้าโมโนเรล ฐานที่ 2 บอลปริศนา ตามหาคำตอบ ฐานที่ 3 รางอยู่นี่  สถานีอยู่ไหน

สรุปผลการจัดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 90 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และคณะครู ทั้งนี้นักเรียนให้ความร่วมมือและร่วมทำกิจกรรมตามฐานเป็นอย่างมาก รวมถึงการรับฟังข้อมูลจากวิทยากร และการร่วมสนุกตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับโครงการฯ