น้องทันใจและทีมงานห่วงสุขภาพทุกคน พร้อมลงพื้นที่มอบหน้ากากกันฝุ่นละอองและประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ที่ปรึกษา PCPK ได้ดำเนินกิจกรรมเข้าพบหน่วยงานราชการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ พร้อมทั้งมอบหน้ากากสำหรับป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (N95) หน้ากากกันฝุ่นละออง และจดหมายข่าว ให้กับผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในแนวเส้นทางของโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างสัมพันธภาพให้เป็นแนวร่วมอันดี โดยได้พบปะบุคคลต่างๆ ดังนี้