ร่วมแทรกวาระการประชุมกรรมการชุมชน ณ สำนักงานเขตหลักสี่

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมแทรกวาระการประชุมกรรมการชุมชน ณ สำนักงานเขตหลักสี่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม รวมถึงความก้าวหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี

ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมต่างให้ความสนใจกับข้อมูลที่ทีมงานได้นำไปเสนอ พร้อมทั้งมีการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทำให้น้องทันใจทราบว่าทุกคนในที่ประชุมต่างมีการรับรู้และเข้าใจในโครงการ ทั้งยังพร้อมให้ความสนันสนุนน้องทันใจและทีมงานอีกด้วย

Scroll Up