สายสีชมพูรวมพลังชุมชนต่อต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ทีมงานสายสีชมพูได้ลงพื้นที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับชุมชนหมู่บ้านอมรพันธ์นครสวนสยาม พร้อมเดินขบวนพาเหรดและกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมกับแจกน้ำและของว่างอร่อย ๆ ให้กับชุมชนอีกด้วย

Scroll Up