เข้าร่วมแทรกวาระการประชุม “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน”

เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม ทีมงานได้เข้าร่วมแทรกวาระการประชุม “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน” ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี

จากการเข้าร่วมในครั้งนี้ทำให้ได้ทราบว่าหน่วยงานและสื่อมวลชนต่างให้ความสนใจและติดตามข่าวสารความคืบหน้าโครงการมาโดยตลอด และพร้อมให้ความร่วมมือกับโครงการต่อไปในอนาคต

Scroll Up