กลุ่มที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ช่วงแคราย–มีนบุรี และ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ได้ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการฯ

            กลุ่มที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ ช่วงแคราย–มีนบุรี และ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ได้ให้การต้อนรับ ดร.ยรรยง สุรัตน์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี พร้อมร่วมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ ของโครงการฯ โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้อง OCC อาคาร Mine workshop และสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรี (PK30)

 

Scroll Up