กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ครั้งที่ 1/2563

          ที่ปรึกษา (PR&CR) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร “Pink Line In Your Area” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ตลาดนัดปากซอย
เขตมีนบุรี เพื่อสร้างความสันพันธ์อันดีกับประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลความก้าวหน้า และช่องทางติดตามข่าวสารของโครงการ ผ่านกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการเคลื่อนที่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 650 คน และมีผู้สนใจขอรับแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 500 ชุด ข้อมูลที่ผู้ร่วมกิจกรรมสอบถาม
3 อันดับแรก ได้แก่ ระยะเวลาการก่อสร้าง ตำแหน่งสถานี การเชื่อมต่อการเดินทาง ตามลำดับ

 

Scroll Up