กิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร (Roadshow) ครั้งที่ 3/2563

          ที่ปรึกษา (PCPK) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร “Pink Line In Your Area” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ตลาดนัดมะลิ เทศบาลนครนนทบุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลความก้าวหน้า และช่องทางการติดตามข่าวสารของโครงการผ่านกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการเคลื่อนที่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน และมีผู้สนใจขอรับแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 500 ชุด ข้อมูลที่ผู้ร่วมกิจกรรมสอบถาม 3 อันดับแรก ได้แก่ การเชื่อต่อการเดินทาง ที่ตั้งตำแหน่งของสถานี ระยะเวลาการก่อสร้าง ตามลำดับ

 

Scroll Up